Număr co-finanțat de Ordinul Arhitecților din România

Magda PREDESCU – coordonator proiect, documentare în arhivă și pe teren, autor texte introductive, articol, interviuri, organizare colocviu
Daniela DANELIUC – documentare în arhivă și pe teren, website, structurare material vizual pentru site, prelucrare material audio/video
Gabriela PANĂ – fotografiere și prelucrare imagini, documentare în arhivă și pe teren, structurare material vizual pentru site
Cristina MIRCIA – scanare și prelucrare imagini, documentare în arhivă
Daniela CALCIU – organizare colocviu, moderator colocviu, organizare expoziție
Irina TULBURE – documentare în arhivă și pe teren, organizare colocviu, prezentare în cadrul colocviului